Utama > VISI DAN MISI

08-May-2019

MATLAMAT
- Berusaha mencari keredhaan Allah Rabb al-‘Alamin.
- Menyediakan satu model pendidikan Islam yang bersepadu sebagai pusat tarbiyah bagi melahirkan generasi yang berkemampuan memimpin umat dalam menghadapi cabaran zaman, generasi yang mantap akidahnyasahih ibadahnyakukuh akhlaknya, mempunyai kesedaran terhadap lingkungannya, mampu memimpin diri sendiri dan sedia berbakti kepada masyarakat.

TUJUAN
- Menyediakan bimbingan yang dapat melahirkan golongan hafiz.
- Memberi penumpuan kepada pemahaman al-Quran dan al-Sunnah.
- Mengemukakan ilmu dalam konteks yang bersepadu.
- Memberi penekanan dalam pembinaan shakhsiyyah dan pembentukkan akhlak.
- Memberi latihan kepada kegiatan khidmat masyarakat.
- Menyediakan suasana yang kondusif ke arah melahirkan generasi ilmuwan.
- Melatih ke arah penguasaan 3 bahasa: MelayuArab dan Inggeris.